SENSUM
Ośrodek Diagnozy Psychologicznej i Psychoterapii

Diagnoza psychologiczna

Oferujemy profesjonalną diagnozę psychologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Obejmuje ona dokładny wywiad psychologiczny oraz metody diagnostyczne. Stosujemy wystandaryzowane metody badawcze, metody projekcyjne oraz autorskie metody poznania człowieka. Sporządzamy opinie psychologiczne.

Prowadzona diagnoza psychologiczna dotyczy:

u dzieci i młodzieży:
  • inteligencji, możliwości poznawczych
  • trudności emocjonalnych
  • zaburzeń zachowania
  • zakłóceń i nieprawidłowości w rozwoju
u osób dorosłych:
  • inteligencji
  • osobowości
  • kompetencji społecznych
  • predyspozycji zawodowych