SENSUM
Ośrodek Diagnozy Psychologicznej i Psychoterapii

Metoda pracy

Psychoterapia to forma leczenia trudności natury psychicznej. Prowadzi do poznania i zrozumienia siebie, do wypracowania sposobów radzenia sobie z problemami, do lepszego i bardziej satysfakcjonującego życia.
Psychoterapia psychodynamiczna ma swoje korzenie w psychoanalizie. Działanie lecznicze przypisuje się odkrywaniu przez pacjenta jego nieświadomych myśli i emocji, a także analizowaniu nieświadomych mechanizmów kierujących jego zachowaniem.
Pierwszym krokiem jest uświadomienie problemu przez pacjenta. Nie powoduje to zniknięcia zgłaszanych objawów, ale pozwala osobie na wgląd w siebie, lepsze zrozumienie swojego funkcjonowania, mechanizmów kierujących jego zachowaniem i przyjrzenie się swoim problemom z pełną świadomością. Psychoterapia nie polega na udzielaniu porad, chodzi o to, aby osoba sama o sobie decydowała.
Istotna dla procesu terapii jest relacja terapeutyczna, jaka zachodzi między pacjentem a psychoterapeutą. Ważne jest, aby pacjent poczuł się bezpiecznie, co pozwala na ujawnianie często skrywanych problemów, przełamania jakiegoś „tabu”. Sesje psychoterapii psychodynamicznej odbywają się w określonej częstotliwości (minimum 1x w tygodniu) i godzinie, obowiązują jasne zasady kontaktu ustalane miedzy terapeutą a pacjentem.