SENSUM
Ośrodek Diagnozy Psychologicznej i Psychoterapii

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo to krótkotrwała forma współpracy, nastawiona na pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu lub udzielenie wsparcia w określonej sytuacji. Obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań, które w zależności od potrzeb mogą odbywać się regularnie lub w różnych odstępach czasowych. Nie każda trudność wymaga długotrwałej pracy terapeutycznej. Czasami w rozwiązaniu konkretnych problemów wystarcza „obejrzenie” ich z różnych stron i zrozumienie ich istoty. Może dotyczyć różnych dziedzin życia i przybierać różne formy, także wsparcia w sytuacjach kryzysowych, jak utrata pracy czy śmierć bliskiej osoby.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców.

Zdarza się, że najodpowiedniejszą formą pomocy dziecku mogą okazać się spotkania psychologa z rodzicami. Mają one charakter poradnictwa, poszukiwania konkretnych rozwiązań problemów, często sprowadzają się do analizy i modyfikacji metod wychowawczych.