SENSUM
Ośrodek Diagnozy Psychologicznej i Psychoterapii

Psychoterapia dzieci

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami psychologicznymi (kilka spotkań). Prowadzimy je dwutorowo: spotkania odbywają się zarówno z rodzicem/rodzicami oraz osobno z dzieckiem (z wyjątkiem bardzo małych dzieci, które wymagają towarzyszenia rodzica).

Konsultacja dziecka przebiega w trzech etapach:

Pierwsza wizyta odbywa się z rodzicami, w celu szczegółowego omówienia trudności dziecka, zebrania tzw. wywiadu psychologicznego.

Drugi etap stanowią spotkania z dzieckiem (zwykle około trzech), które przeznaczamy na nawiązanie kontaktu z dzieckiem, zabawę, obserwację i rozmowę z małym pacjentem oraz na dokonanie diagnozy psychologicznej.

Trzeci etap to ponowna rozmowa z rodzicami - przedstawiamy wyniki badań, obserwacje, nasze rozumienie problemu i wspólnie je omawiamy. Często takie wstępne rozpoznanie sytuacji dziecka okazuje się pomocne i nie wymaga podejmowania dalszych kroków. Jeśli jednak jest taka potrzeba proponujemy i omawiamy dostępne formy pomocy. Może to być np. dokładniejsza diagnoza, poradnictwo dla rodziców lub psychoterapia indywidualna dziecka, a także konsultacja z innym specjalistą.

Jeśli Twoje dziecko:
  • jest impulsywne, często reaguje agresją słowną i czynną;
  • ma trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, stoi na uboczu grupy;
  • ma problemy w nauce, w koncentracji uwagi;
  • często boli je brzuch, głowa;
  • jest niespokojne;
  • występuje u niego moczenie nocne;
  • odczuwa różne lęki;
  • oraz dostrzegasz u niego inne trudności, w których nie możesz mu pomóc: umów się na konsultację psychologiczną.