SENSUM
Ośrodek Diagnozy Psychologicznej i Psychoterapii

Psychoterapia młodzieży

Na pierwsze spotkanie zapraszamy rodzica/rodziców, aby dowiedzieć się jakie dostrzega trudności w nastolatku, co go niepokoi. Po zebraniu szczegółowego wywiadu psychologicznego od rodzica umawiamy się na kilka spotkań (konsultacje psychologiczne) z nastolatkiem. W ich trakcie poznajemy adolescenta oraz wspólnie decydujemy czy podejmuje psychoterapię. Długość trwania terapii jest różna, zależy m.in. od rodzaju problemów nastolatka, jego motywacji. Spotkania z rodzicami są wymagane w przypadku osób niepełnoletnich. Rodzice muszą wyrazić zgodę na diagnozę i ewentualną terapię nastolatka.

Jeżeli u swojego nastoletniego dziecka zauważasz:
  • obniżenie nastroju, dominujący smutek, wycofanie z codziennej aktywności;
  • spadek masy ciała, odmowę przyjmowania posiłków;
  • myśli samobójcze, utratę sensu życia;
  • spędzanie wielu godzin przed komputerem/TV;
  • nadmierne przeżywanie utraty chłopaka/dziewczyny;
  • niekorzystny wpływ grupy rówieśniczej (np. agresja, używki, kradzieże);
  • samookaleczanie się
  • oraz dostrzegasz u niego inne trudności, w których nie umiesz mu pomóc: skonsultuj się z psychologiem.